Program pro Beroun

Kvalitní územní plánování – základ rozvoje města

„Dobře promyšlené a koncepční kroky v urbanismu a územním plánování jsou předpokladem zdravého a vyváženého rozvoje města.“ Rozumný růst městských částí a lokalit, nových komunikačních tras, ...

Doprava v Berouně vyžaduje odvážná řešení

„Doprava v Berouně patří v současnosti mezi nejpalčivější problémy města.“ Od dostavby dálnice na konci 80. let se základní dopravní infrastruktura města téměř nezměnila, přestože ...

Zelené město, přívětivé pro rodiny s dětmi

„Základem dobrého života ve městě je bezpečné, zdravé a příjemné prostředí pro jeho občany.“ Hlavním problémem města v této oblasti je především zhoršená kvalita ovzduší způsobená nadměrnou ...

Sociální oblast nesmíme přehlížet

„O kulturnosti a úspěšnosti společnosti vypovídá způsob, jakým se dokáže postarat o své potřebné.“ Nejpalčivějším problémem města se stává ohrožení seniorů v nájemních bytech. Výše komerčních ...

Kultura, sport a společenský život města

„Nezastupitelná úloha města v oblasti kultury spočívá v poskytování podpory a servisu těm subjektům i jednotlivcům, kteří kulturu a společenský život sami a svobodně tvoří.“ S městem ...

Kvalitní školství je naší prioritou

„Kvalitní výchova a vzdělávání našich dětí je základem kvality nejen jejich budoucího života, ale i budoucího rozvoje obce“. Požadavky na kapacity mateřských škol neustále rostou, ...

Transparentní radnice a vstřícný úřad

 „Názory občanů by měly radnici zajímat po celé funkční období, nejen krátce před volbami…“ Pro dobrou spolupráci radnice s veřejností je základní podmínkou transparentní a otevřená ...

Nové a okrajové části města (Jarov, Zavadilka, Hostím, Zdejcina, Velké sídliště…)

 „Slovo »náplava« nesmí být nadávkou. Berouňáci se nemohou dělit na občany první a druhé kategorie.“ Beroun je dynamicky se rozvíjejícím městem; jeho sociální struktura prochází ...

Naše vize pro Beroun

Beroun jako zdravě se rozvíjející organismus Máme představu města, které by mělo být zdravě se rozvíjejícím a funkčním organismem. Beroun má těžit ze své úctyhodné ...