BEROUN SOBĚ aktivně na zastupitelstvu 24. dubna

Není snadné cokoli prosadit z opozičních lavic, přesto se snažíme… Na včerejším jednání berounského zastupitelstva jsme vystoupili proti nesystémovému návrhu na přímou podporu zvažovaného bikemaratonu a podporujeme projednání tohoto námětu až po předložení řádně zpracovaného projektu. Za ideální považujeme posouzení této myšlenky v řádném procesu transparentního grantového řízení na sportovní aktivity.

Také jsme navrhli, aby se zastupitelstvo vážně zabývalo myšlenkou na založení stipendijního nadačního fondu, který by spojoval městské prostředky s příspěvky soukromých donátorů a poskytl tak městu účinný nástroj, jak systémově podpořit mimořádné studijní talenty mezi mladými Berouňáky nebo místní studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Naši zastupitelé také aktivně vystoupili k neuspokojivému stavu výsadby zeleně ve městě, která je jednou z našich priorit, a zapojili se též do debaty o problémech vztahu města ke společnosti AVE, zejména s ohledem na průhlednost financování služeb, které AVE městu poskytuje.

V závěru jednání jsme po uvolněných funkcionářích města požadovali zveřejnění programových priorit pro zbytek řádného funkčního období. Bylo přislíbeno předložení tohoto dokumentu na červnovém jednání zastupitelstva. Občané by se tak po téměř tři čtvrtě roce (!) od voleb mohli dozvědět, co má nové koaliční vedení města vlastně v plánu…

Celý záznam jednání zastupitelstva lze zhlédnout zde:

https://www.mesto-beroun.cz/mesto-a-urad/rada-a-zastupitelstvo-mesta/videoprenosy/on-line/?ftresult=on-line

Share: