Berounská koaliční dohoda padla

Dne 19. října 2018 jsme po několika týdnech usilovného jednání uzavřeli „Dohodu o vytvoření berounské koalice“ spolu s Nezávislými Berouňáky, Lepším Berounem a ČSSD. Jednalo se o kompromisní řešení, které jsme považovali za možnou a funkční cestu z povolební situace, opírající se o stabilní většinu v zastupitelstvu. Následovala celá řada dalších jednání, mimo jiné i o rozdělení odborných gescí a o programových prioritách.
V otázce rozdělení gescí se nám ve finální fázi s Nezávislými Berouňáky nepodařilo dospět ke shodě, resp. nemohli jsme přistoupit na předložený návrh, který nebral v úvahu naše požadavky ani odborné předpoklady našich zástupců. Usilovali jsme o možnost uplatnit naše profesní zkušenosti v oblasti územního plánování, investičních akcí a výstavby, chtěli jsme mít v gesci kulturu a komunikaci – ale nebylo nám to ve finále umožněno, přestože na prvních osobních setkání nad tím panovala shoda.
V diskusi o programových prioritách jsme naopak průběžně docházeli k širokému průniku představ všech zúčastněných, alespoň tak to vypadalo při našich osobních setkáních; a to včetně našeho návrhu formulace „Důsledný dohled nad realizací developerských projektů budeme provádět tak, aby neměly negativní dopad na život města a nehrozily překročením kapacit jeho infrastruktury.“
Dnes – 27. října – byla ale dohoda ze strany Nezávislých Berouňáků jednostranně vypovězena.
Pokud po ustavujícím jednání zastupitelstva skončíme nakonec v opozici, můžeme slíbit, že budeme opozicí důslednou a hlasitou.
Za BEROUN SOBĚ Kameel Machart a Martin Veselý
Share: