Dojednáno: Široká koalice pro Beroun

Přátelé, s úlevou oznamujeme, že dlouhá a velmi složitá povolební vyjednávání dospěla do finále. BEROUN SOBĚ získal ve volbách silný mandát – skončili jsme se čtyřmi zastupiteli těsně druzí – a měl tedy vcelku dobrou vyjednávací pozici.

Naší základní myšlenkou již od počátku bylo, že je lepší věci spojovat, než rozdělovat. Takto jsme skládali naši kandidátku, v duchu tohoto hesla jsme se chovali ve volební kampani a stejnou taktiku jsme razili i při povolebním vyjednávání. Podařilo se nám nakonec spolu s ostatními partnery vytvořit stabilní projekt široké a vyvážené koalice pro Beroun, která bude postavena na půdorysu mandátů BEROUN SOBĚ, Nezávislých Berouňáků, Lepšího Berouna a ČSSD.

Pevně věříme, že tato myšlenka a průnik našich programových priorit jsou natolik konstruktivní, že umožní vyjádření podpory i ze strany některých ostatních volebních subjektů.

Naše silná pozice v navrhovaném rozložení sil ve vedení města nám dává naději k naplnění těch programových cílů, kvůli kterým jsme získali vaši důvěru. Zároveň jsme si vědomi, že stabilita založená na koaličním základě je pevná do té míry, do jaké jsou všichni zúčastnění nakloněni kompromisu, vzájemné důvěře a respektu.

Chceme si i nadále udržet úzký kontakt s vámi – našimi voliči – a rádi bychom i v průběhu následujících čtyř let znali váš názor na to, jak vykonáváme svůj mandát a jak se držíme slibů, které jsme vám před volbami dali. Věříme, že se hlasitě ozvete, pokud bychom měli tendenci váhat nebo slevit z našich zásad…

 

kandidáti BEROUN SOBĚ

 

 

Koaliční obsazení pozic ve vedení města:

 

Ondřej Šimon (starosta)

Kameel Machart (místostarosta)

Dušan Tomčo (místostarosta)

Martin Veselý (člen rady města)

Jiří Míka (člen rady města)

Olga Chocová (členka rady města)

Eva Chlumská (členka rady města)

Share: