„Nestačí jen kritizovat, je také třeba mít odvahu převzít odpovědnost.“

Markéto, rozhodla ses kandidovat do berounského zastupitelstva. Co tě k tvému rozhodnutí vedlo?

„Myslím, že mi nikdy nebylo jedno, co se kolem mě děje. Mám ráda Beroun a možnost, jak se zapojit do jeho samosprávy jsem zvažovala už dlouho. A díky politickému vývoji posledních měsíců ve mně tohle rozhodnutí uzrálo definitivně. Konečně mi došlo, že pokud člověk není s něčím spokojen, opravdu se nemůže spoléhat na to, že to na něj vybojuje někdo jiný, že nestačí jen kritizovat, ale je nutné i převzít odpovědnost.“

Víme, že ses léta aktivně věnovala skautingu. Jak koukáš na tyto roky?

„Dovolím si parafrázovat klasika: „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil… ve skautu“. Byla to báječná léta, která mě mnohému naučila – týmové spolupráci, odpovědnosti za ostatní, pár let vedení dětského oddílu vás vycvičí skutečně v ledasčem. Díky skautům jsem poznala množství inspirativních lidí s jasně nastaveným hodnotovým žebříčkem a v neposlední řadě jsme si užili spoustu legrace… A rozhodně si i díky této zkušenosti vážím všech lidí, co něco pro ostatní dělají dobrovolně, zdarma, ve svém volném čase. Ochota a nadšení lidí být prospěšným ostatním je pro mě něco velmi důležitého a cenného a myslím, že je v zájmu celé společnosti vytvářet takovým dobrovolníkům prostor – skautům i jiným dětským oddílům, kroužkům, sportovním klubům apod.“

Stále hraješ ochotnické divadlo. Co ti to přináší?

„Tak pozor – my nejsme žádní ochotníci, ale amatéři 😉 jsme parta lidí, které kromě přátelství spojuje i láska k divadlu a k prknům, která znamenají svět.“

Pracuješ jako mnoho lidí z Berouna v Praze. Co říkáš dopravě?

„Co se k tomu dá říct? Silnice vedoucí skrz město i na naše dálnice byly projektovány na úplně jiný provoz, takže v současné době to kolikrát všude vypadá jako obří parkoviště. Zlepšení průjezdnosti Berouna je jednou z našich priorit a je jasné, že jen tak lusknutím prstů to bohužel změnit nepůjde. Je třeba vyladit hromadnou dopravu, aby měli lidé srovnatelnou variantu k osobním autům. Zároveň vidím jako důležité spojit se s ostatními obcemi z prstence kolem Prahy a spolu se Středočeským krajem vyjednávat a tlačit na hlavní město, aby rozšířilo síť záchytných parkovišť při příjezdu. Zároveň je důležité mít silnou vyjednávací pozici a mít možnost ovlivnit plán oprav komunikací, aby nedocházelo k podobné blokádě města, jako minulé léto.“

Léta jsi bydlela na Závodí, kam ses před třemi lety opět vrátila. Co tě sem táhne?

„To je jednoduché, Závodí je moje dětská láska, ke které jsem se vždycky ráda vracela. Jak vás jednou chytne, už vás nepustí.“

V programu BEROUN SOBĚ se mluví o vstřícnosti k rodinám s dětmi. Co si lidé pod tím mohou představit?

„Chci, aby se potřebám mladých rodin věnovalo více pozornosti. Radnice by pro ně měla být partnerem. To začíná například oplocením dětských hřišť, aby nejmenší děti nebyly ohrožovány volně pobíhajícími psy či jejich výkaly, větší podporou mimoškolních aktivit, kulturních akcí pro děti a například omezováním zatížení pylovými alergeny konče. Rodiny jsou v našem vnímání důležité. Budeme proto prosazovat, aby měl jeden z členů rady tuto oblast plně na starosti.“

Pylové alergie jsou pro mnoho rodin skutečně velkou zátěží. Jak ale chcete tuto věc řešit?

„V prostředí škol a školek, kde děti tráví velkou část dne, je nutné zvýšit pozornost k tomu, jak je zde prováděna údržba zeleně. Je například nutné, aby byla tráva posečena včas, aby se u škol nesázely platany, břízy, lísky či jiné vysoce alergenní stromy a keře. Případně ty nevhodné postupně vyměnit za jiné. Všechno jde, když se chce.“

A co téma zeleného města?

„Nejde nám pouze o velké projekty, ale i drobné změny k lepšímu. Výsadbu stromů na vhodných místech, dodržování pravidel výstavby, aby se na zeleň nezapomínalo. Je ale pro nás zásadní, aby v Berouně vznikl alespoň jeden velký park, kam by mohli Berouňáci chodit za setkáním, chvílemi odpočinku či rekreačním sportem. Na piknik s přáteli. Taková plocha dnes Berounu chybí.“

Jaké kroky plánuješ jako první po volbách?

„Najít spolehlivé partnery, se kterými vytvoříme smysluplnou koalici, která bude pracovat pro naše město a ne jen pro své zájmy.“

Co bys voličům před volbami vzkázala?

„Aby nevěřili slibům zázračných řešení. Hodně věcí bylo v minulosti uděláno a hodně jich bylo zanedbáno. Tohle město má na víc, a to víc bude třeba odpracovat.“

Share: