Transparentní radnice a vstřícný úřad

 Názory občanů by měly radnici zajímat po celé funkční období, nejen krátce před volbami…“

Pro dobrou spolupráci radnice s veřejností je základní podmínkou transparentní a otevřená radnice. Chceme proto systém, který přehledně a srozumitelně prezentuje hospodaření města na internetu.

Přehlednost a transparentnost budeme prosazovat i u hospodaření příspěvkových organizací tak, aby jejich výstupy byly standardizovány a měly přehlednou formu.

Chceme vytvořit „Portál občana“, na kterém by si každý mohl zkontrolovat, zda nemá vůči městu jakékoliv závazky a vyhnul se případným sankcím.

Chceme, aby radnice začala s občany lépe a pružně komunikovat a reagovat na sociálních sítích typu Facebook, Twitter, Instagram apod.

Klademe důraz na elektronizaci samosprávy, na snížení administrativy, zjednodušení komunikace občana s radnicí.

Občan má právo vědět, jaké názory jejich zastupitelé na danou problematiku mají. Zrušíme proto dosavadní praxi tzv. „pracovních jednání zastupitelů“. Tato uzavřená jednání se odehrávají mimo kontrolu veřejnosti a médií. Řádná jednání zastupitelstva pak jsou pak jen nudnou přehlídkou připravené hlasovací mašinérie, ve které většinou schází diskuse zastupitelů.

Berouňáci si zaslouží funkční a moderně řešené webové stránky města, které budou přehledným způsobem a aktuálně seznamovat občany s aktivitami městské samosprávy. Prosadíme, aby součástí tohoto portálu bylo i aktuální videozpravodajství, které bude atraktivní formou informovat o novinkách ve městě.

Dobrá informovanost občanů ve věcech úředních jednání dokáže lidem ušetřit čas i síly pracovníků úřadu. Navrhneme proto zřízení funkčního helpdesku – místa, kam se má občan možnost osobně i elektronicky obrátit, když „neví kudy kam“. Helpdesk by měl usnadnit první kontakt s úřadem a městskou správou. Profesionálně vedený helpdesk by mohl pomoci při vyřizování běžných věcí, které spadají do agendy města a jeho úřadu – měl by pomoci nasměrovat občana, pomoci mu s orientací ve struktuře úřadu a spletitosti obecních záležitostí.

Radniční list by měl být prostorem pro výměnu názorů, bez ohledu na to, kdo aktuálně vede berounskou radnici. Budeme proto prosazovat, aby tento měsíčník ve větší míře umožnil mimo informací z radnice i prezentaci alternativních či polemických názorů.

Dobře nastavené legislativní prostředí umožňuje potřebnou občanskou a podnikatelskou aktivitu, které jsou hnací silou rozvoje města. Provedeme proto revizi všech dosavadních vyhlášek a regulací města s ohledem na jejich bezprostřední dopad na drobné podnikání, živnostníky a občanské aktivity působící ve městě. Jsme toho názoru, že nezodpovědnost jedince nemá mít dopad na svobodu většiny (revize regulace otvírací doby restaurací a podniků). Radnice má regulovat jen věci nezbytně nutné.

Radnice by měla mít „otevřené dveře“ tak, aby si občané nemuseli brát na vyřízení svých žádostí dovolenou. Upravíme proto úřední hodiny ve vybraných dnech tak, aby byly vstřícnější i pro ty pracující občany, kteří potřebují vyřídit své záležitosti v pozdnějších hodinách.

Vnímáme neúnosnou situaci na berounské hlavní poště, kde čekací doba často překračuje jednu hodinu. Mimo jednání s Českou poštou o zřízení nových poboček (například na Závodí či Sídlišti) budeme podporovat i zapojení soukromých provozovatelů do systému „Pošta partner“ s cílem vybudovat nové pobočky pošty i v okrajových částích města.

 

Share: