Kvalitní školství je naší prioritou

„Kvalitní výchova a vzdělávání našich dětí je základem kvality nejen jejich budoucího života, ale i budoucího rozvoje obce“.

Požadavky na kapacity mateřských škol neustále rostou, nejen z hlediska stávajícího demografického vývoje ve městě a jeho okolí, ale i z důvodů nových zákonných změn. Stávající kapacity školek proto nepokrývají současné potřeby města. Mimo samotných investic do zázemí školek a jejich vybavení budeme akutní potřebu odlehčit mateřským školám řešit podporou vzniku tzv. dětských skupin (miniškolek), kde se zejména nejmladší děti budou moci socializovat v malém kolektivu kamarádů z blízkého okolí.

Český vzdělávací systém je dlouhodobě podfinancovaný s mnoha negativními důsledky. V mezích možností města chceme tuto situaci pomáhat školám řešit. Budeme iniciovat vznik školského grantového systému určeného pro podporu projektů jednotlivých škol, motivaci dobrých učitelů, výuku cizích jazyků nebo získávání mladých pedagogů. Budeme podporovat školní projekty, které budou rozvíjet vnitřní motivaci žáků. Podporu města si zaslouží nejen městem zřizované základní školy, ale i střední školy a všechny další místní vzdělávací instituce, bez ohledu na jejich zřizovatele.

Důležitou součástí výchovy je i trávení volného času dětí. Nechceme se omezovat na podporu zlepšování kvality aktivit školních družin, naši podporu budeme směrovat i do dalších mimoškolních aktivit, sportovních kroužků apod. Chceme, aby školní prostory, tělocvičny a hřiště sloužily našim dětem a jejich aktivitám i mimo výuku. V rámci podpory sportovních klubů budeme zohledňovat rozsah sportovní činnosti pro děti v těchto klubech.

Chceme lépe využít potenciál partnerství Berouna se zahraničními městy (Goslar, Brzeg) a podpoříme zejména výměnné aktivity zaměřené na žáky a studenty berounských škol. Je to jedna z cest, jak přirozeným způsobem rozvíjet nezbytné jazykové znalosti, komunikační a sociální kompetence nejmladších Berouňáků.

Víme, jak je důležité pro absolventy středních škol získat odpovídající praxi. Chceme proto otevřít dveře radnice a jejích příspěvkových organizací stážistům a absolventům berounských středních škol.

Share: