Nové a okrajové části města (Jarov, Zavadilka, Hostím, Zdejcina, Velké sídliště…)

 „Slovo »náplava« nesmí být nadávkou. Berouňáci se nemohou dělit na občany první a druhé kategorie.“

Beroun je dynamicky se rozvíjejícím městem; jeho sociální struktura prochází zásadními změnami; v nových čtvrtích přibývá obyvatel, kteří mají své specifické potřeby. Obyvatelé těchto čtvrtí ale mají někdy oprávněný pocit, že jim radnice málo naslouchá a problémy jejich lokalit nevnímá jako prioritní. Zasadíme se o provedení rozsáhlého sociologického šetření zaměřeného na mapování potřeb a problémů obyvatel nových berounských čtvrtí. Jsme přesvědčeni, že radnice musí své „nové“ občany lépe poznat, aby mohla účinně řešit jejich problémy.

Nové městské čtvrti mají značný podíl mladých rodin s dětmi. Beroun patří mezi města s vysokým převisem dětí nepřijatých do obecních školek. Budeme podporovat vznik dětských skupin. Ty často dokáží reagovat na potřeby rodičů a jejich dětí flexibilněji a s menšími finančními náklady.

Aby se lidé v okrajových a odloučených čtvrtích a částech mohli cítit občany města, potřebují s ním být i propojeni. Proto budeme prosazovat, aby se nově budovaným i stávajícím okrajovým čtvrtím lépe přizpůsobila struktura a četnost linek městské hromadné dopravy.

Zajištění administrativních služeb – zejména těch, které žadatel potřebuje bezprostředně po nastěhování (tzn. občanské průkazy, pasy atd. – kapacitně neodpovídá současným potřebám města, rezervační systém je na týdny dopředu plně obsazený…). Budeme proto prosazovat úpravu možností vyřízení potřebných náležitostí tak, aby se čas nutný k vyřízení potřebného v těchto případech minimalizoval.

Současné i nové sídlištní celky nesmí zůstat jen příležitostí „pro přespání“. Chceme, aby se i tyto části města staly příjemným místem pro život, kde bude prostor pro piknik s přáteli, letní rodinné grilování, posezení s dětmi a sousedy. Budeme prosazovat, aby se developeři na vytváření těchto míst podíleli stejně jako na budování potřebné infrastruktury (obchodů, hřišť, mateřských školek, středisek volného času).

Radnice by měla projevit mnohem hlubší zájem o život a specifické podmínky v okrajových částech města (Jarov, Zavadilka, Hostím, Zdejcina, Velké sídliště…). Budeme prosazovat konání výjezdních zasedání zastupitelstva přímo v těchto lokalitách, aby se zástupci města mohli osobně seznámit s názorem lidí a s jejich místními problémy, k jejichž řešením mají přispět.

Budeme podporovat činnost osadních výborů tam, kde byly zřízeny. Rádi podpoříme vznik osadních výborů v dalších lokalitách, pokud si to hlas tamních obyvatel vyžádá.

Share: