Kvalitní územní plánování – základ rozvoje města

„Dobře promyšlené a koncepční kroky v urbanismu a územním plánování jsou předpokladem zdravého a vyváženého rozvoje města.“

Rozumný růst městských částí a lokalit, nových komunikačních tras, nových rekreačních ploch apod. se musí opírat o kvalitní architektonické studie těchto celků. Stávající územní plán podrobíme revizi tak, aby reagoval na aktuální potřeby města v posledních letech. Budeme prosazovat zpracování rozvojových studií pro jednotlivé městské části. Zasadíme se o uskutečnění architektonické soutěže na úpravu Wagnerova náměstí s důrazem na řešení nové dopravní zátěže.

Doprava v našem městě se v posledních letech dostala na hranici své funkčnosti. V dopravních špičkách a v řadě jiných situací (opravy, nehody) lze mluvit o jejím kritickém stavu. Pro řešení této situace chceme zahájit diskuzi nad novou urbanistickou koncepcí v návaznosti na novou jižní paralelní komunikaci. Tento koncept chceme ukotvit do změny územního plánu. Řešení by mělo být odvážné, ale s velkým přínosem pro život ve městě – včetně nových parkovacích ploch i bezpečných cyklostezek. Našim cílem je zklidnit dopravu ve městě.

Aby se lidem v jejich městě dobře žilo, je zapotřebí, aby se jim v něm také líbilo. Budeme proto klást důraz na zkvalitňování a oživení veřejného prostoru, „drobnou“ funkční architekturu s moderním městským mobiliářem.

Beroun tvoří se sousedícím městem Králův Dvůr v mnohých oblastech propojenou aglomeraci. Proto vnímáme větší spolupráci obou měst jako potřebnou. Chceme využít tohoto potenciálu pro funkční sdílení kapacit (kapacita školních zařízení, zařízení pro seniory, sociální bydlení…) a iniciaci společného postupu při vyjednávání s nadřazenými správními celky a při získávání dotačních titulů.

Share: