Doprava v Berouně vyžaduje odvážná řešení

„Doprava v Berouně patří v současnosti mezi nejpalčivější problémy města.“

Od dostavby dálnice na konci 80. let se základní dopravní infrastruktura města téměř nezměnila, přestože počet automobilů se více než zdvojnásobil. Jednoduchá dopravní řešení jsou velmi limitována krajinou i strategickými komunikacemi jako je dálnice a železnice. Budeme proto podporovat výstavbu nového mostu přes Berounku, který odvede hlavní dopravní zátěž z centra města, a dohlédneme, aby jeho stavba a navazující doprava byla maximálně ohleduplná vůči okolí. Chceme však začít napravovat i drobné detaily, které nám mohou výrazně pomoci už nyní. Jsme připraveni otevírat témata a zahájit diskuzi nad novými dopravními možnostmi, které by mohly dopravu v Berouně zlepšit.

Zejména v obytných zónách chybí na řadě míst dostatečné množství parkovacích ploch a zeleň, která mírní dopady autoprovozu. Budeme proto hledat optimální nastavení zjednosměrnění některých ulic s cílem zvýšit plynulost provozu a zároveň získat prostor pro nová parkovací místa a výsadbu stromů.

Zbytečné ježdění po městě či hledání místa k zaparkování představuje pro občany města velkou zátěž. Chceme proto postupně zavádět prvky „Smart City“ – funkční přehledný informační systém u příjezdů do města (včetně mobilní aplikace), který bude řidiče informovat o volných parkovacích kapacitách na území města. Rozumným nastavením cen parkování chceme účinně ovlivňovat dopravu a parkování ve městě.

Narůstající potřeby parkování ve městě rozhodně nepokryjí parkovací místa v ulicích, které jsou již dnes přeplněny. Budeme proto prosazovat parkování „do výšky“ nikoli „do šířky“. Chceme prosadit postupné vybudování jednoduchého patrového parkování v lokalitách P+R pod dálnicí, u obchodního domu Penny (na sídlišti) a u finančního úřadu.

Rozvoj elektromobilů je cesta ke zlepšování ovzduší ve městech. Budeme proto podporovat zřízení dobíjecích stanic poblíž centra.

Beroun je město, které by v mnohem větší míře mohlo využívat možnosti cyklodopravy. Vytvářením bezpečných cyklotras a stezek chceme rodičům umožnit bezpečně posílat děti do škol, aby odpadlo ranní dovážení. Chceme „domyslet“ a „dodělat“ současné cyklostezky tak, aby maximálně využívaly vedlejší ulice, a aby byly odděleny od hlavních silnic zábradlím. Výsledná síť by měla bezpečně propojovat všechny školy a čtvrti s Husovým náměstím.

Kvalitní městská veřejná doprava je jednou ze základních služeb města občanům i alternativou přeplněných ulic. Zahájíme odbornou diskuzi o možnostech optimalizace tras veřejné dopravy s cílem většího pokrytí území města. Chceme využít rozumného zapojení moderních technologií, taxi pro seniory, nebo možnosti sdílené dopravy. Budeme prosazovat, aby městem dotovaná doprava byla ohleduplná k životnímu prostředí – tj. využití autobusů na LPG, popř. elektrobusů s ohledem na možnosti nových technologií.

Dojíždění za prací je pro většinu občanů Berouna každodenní nutností. Chceme se spojit s okolními městy a Středočeským krajem a prosazovat vybudování záchytných parkovišť poblíž pražských stanic metra. Není možné, aby Praha bojovala proti parkování Středočechů. Budeme podporovat současné snahy o integraci systému Pražské integrované dopravy i pro Berounsko a chceme připravit odpovídající zázemí na berounské straně (rozšíření parkoviště P+R).

Share: