Mgr. Kateřina Kočí, Ph.D.

Narodila jsem se 5. června 1985 v Praze. Své dětství a mládí jsem prožila v Černošicích a v rámci častých výletů Dolním Poberouním jsem si záhy vytvořila vřelý vztah k Berounu. Po vystudování Evangelické teologické fakulty v Praze (obor Teologie) jsme s manželem odešli za dalším studiem do Belgické Lovaně, kde jsme oba úspěšně získali své doktoráty. Ke dvěma doktorátům jsme zatím přivedli na svět dvě děti. V současné době jsem na 25% vědecká pracovnice na Univerzitě Karlově a na 75% maminka. Do Berouna jsme se s rodinou přistěhovali teprve nedávno, ale o to více dokážu vnímat jeho pozitiva. Mou výhodou je, že jako „naplavenina“ rozumím situaci nově příchozích, kteří již teď tvoří nezanedbatelnou skupinu obyvatel Berouna. Mezi mé záliby patří hudba (zejména zpěv), pěší chůze kamkoli, nejlépe několikadenní až týdenní (přechody horských pásem, křesťanské poutě atd.), cestování obecně. Mám ráda dobré jídlo, zejména dobrou kávu a víno.

Share: