Mgr. Bohumila Vokáčová

Pocházím z nedalekých Popovic, v Berouně žiji od roku 1974. Po studiu na střední pedagogické škole jsem absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika-psychologie. Vychovala jsem dvě děti, mám čtyři vnoučata. V roce 2006 jsem ovdověla.

V profesích, kterými jsem prošla, jsem se vždy zabývala buď vzděláváním dětí a mládeže

(Rodinná škola, VOŠ sociálně právní, PedF UK), nebo psychologickým poradenstvím

pro děti a rodiče včetně podpory pěstounů. Zajímavou odbočkou byla na několik let oblast psychologie práce a personalistiky v prostředí automobilového průmyslu. Nyní působím jako školní psycholog na Jungmannově základní škole v Berouně a psycholog krizové intervence a poradenství na ODPOD MÚ Hořovice.

Volný čas mi naplňuje vedení a dirigování pěveckého sboru Bonbon a jazzový zpěv. Chtěla bych se zasadit o nové volnočasové příležitosti pro děti ohrožené sociálním vyčleněním, o motivační výzvy pro pedagogy všech stupňů berounských škol a o výraznější zapojení dětí a mládeže do života města.

Share: