Naše vize pro Beroun

Beroun jako zdravě se rozvíjející organismus

Máme představu města, které by mělo být zdravě se rozvíjejícím a funkčním organismem. Beroun má těžit ze své úctyhodné minulosti a zároveň být dobře připraven na aktuální výzvy budoucnosti. Město musí najít síly budovat svoji infrastrukturu i s výhledem na mnoho příštích generací. Z dlouhodobého hlediska nestačí jen hasit problémy tak, jak se Berouňákům denně vynořují před očima. Například situace v dopravě a parkování je na pokraji svých sil a vyžaduje koncepční a dobře promyšlené kroky, v kterých se nesmíme bát odvážných a technicky vyspělých řešení.

Pokud chceme město dobře připravit na budoucnost, musíme začít od základů. Vše by se mělo odvíjet od ambiciózně řešené urbanistické koncepce města, od kvalitního územního plánování.

Je potřeba zkvalitňovat infrastrukturu, služby a sítě ve stávající zástavbě; je nezbytné po mnoha letech přehlížení rekultivovat řadu veřejných prostor v často opomíjených částech města a zkusit jim vdechnout nový život. Veřejné stavby, rekonstrukce i rozsáhlejší revitalizace pak musí být vítanou příležitostí pro kvalitní architektonická řešení. Rozvoj města by se neměl koncentrovat jen na velké developerské projekty. Developery je potřeba „udržet na uzdě“ a u velkých projektů vždy citlivě hodnotit i jejich dopad na celkové fungování města, kvalitu života v sousedních lokalitách i na podmínky životního prostředí.

Město musí také dobře zhodnotit svoji roli a funkci s ohledem na strategickou polohu Berouna – zejména na blízkost hlavního města i okolních rostoucích aglomerací. Naši výjimečnou polohu musíme pochopit jako jedinečnou příležitost, kterou je potřeba využít ve prospěch Berouňáků.

Na některé zásadní problémy ale nestačí Beroun sám, je nutné spojit síly. Funkční spolupráce s okolními městy, zejména sousedním Králových Dvorem, je pro rozvoj regionu důležitá. Pokus o vytvoření regionální spolupráce na Berounsku může zvýšit váhu našeho hlasu například při jednání s pražským magistrátem nebo Středočeským krajem. Tam leží jádro aktuálních problémů v dopravě, parkování, výstavbě a rekonstrukci liniových staveb…

Vstřícná a transparentní radnice, která naslouchá občanům

Radnice je partnerem svých občanů, poskytuje jim kvalitní servis. Umí dobře naslouchat a o názory občanů se zajímá po celé funkční období. Hospodaření města, plánované kroky i diskutovaná řešení jsou pro občany maximálně transparentní, dobře komunikované a nabízející zpětnou vazbu. Radnice poskytuje občanům službu, není jejich nadřízeným.

Pro řadu služeb, které Berouňáci od radnice vyžadují, je možno zvolit moderní technologie, rázněji vykročit směrem digitalizaci a elektronizaci veřejné správy, které nutný styk s úřadem maximálně zkrátí a občanům ušetří čas i starosti.

Radnice dokáže občanům naslouchat a ptát se: „Co pro vás můžeme udělat?“

Podpora zejména těm, kdo jsou aktivní – v kultuře, sportu, spolkové činnosti i vzdělávání

Město by mělo dokázat podat pomocnou ruku tam, kde Berouňáci aktivně naplňují své představy v kultuře, společenském životě, sportu, spolkové činnosti i vzdělávání.

Považujeme za důležité zachování a posílení funkčnosti grantových systémů pro sport, kulturu a sociální sféru. Parametry přidělování grantů ale musí být administrativně jednoduché, logické a bez zbytečného papírování…

Kvalita školství a vzdělávacího systému je pro nás prioritou. Chceme vytvořit i ve školském systému takové grantové podmínky, aby umožňovaly výraznější podporu tam, kde na to stát či kraj nestačí.

Jakkoli se může zdát, že sociální oblast by měl řešit stát, město se nemůže zříkat své spoluodpovědnosti za sociálně ohrožené skupiny obyvatel, seniory, zdravotně znevýhodněné občany, sociálně ohrožené děti a mládež.

Beroun zaspal v oblasti rozvoje sociálních služeb, zejména sociálního bydlení. Město nedokázalo pružně reagovat na změnu sociální struktury obyvatel a přehnanou privatizací městského bytového fondu v minulosti se zbavilo možnosti, jak v krajních případech reagovat na akutní sociální výkyvy. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom tuto situaci napravili.


A jak si ideální Beroun představujete vy?

NAPIŠTE NÁM »

Share: